Kövessen

Családok Otthon Teremtési Kedvezménye, azaz CSOK azon családoknak nyújt lehetőséget, akik ingatlant szeretnének vásárolni, építeni vagy éppen bővíteni. A CSOK egy vissza nem térítendő állami támogatás, amennyiben a feltételek teljesülnek. Igénylése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül van lehetőség, építés esetén pedig a használatbavételi szerződés megszerzése előtt. Utóbbinál fontos kiemelni, hogy a támogatás összegének megfelelő munkálatoknak még hátra kell lenniük. Már csak 2023.december 31-ig igényelhető!

CSOK-ról röviden:

Igénylési feltételek:

 • A támogatást gyermeket nevelő, vagy gyermeket vállaló nagykorú személyek vehetik igénybe. Gyermek vállalása esetén a fiatal házastársak egyike nem haladhatja meg a 40. életévét.
 • Együttes igénylőként házastársak, fiatal házasok és élettársak lehetnek.
 • Büntetlen előélet, vagy a jogszabályban felsorolt esetekben büntetett volt, de a büntetés jogkövetkezményei alól már mentesült
 • Köztartozás mentesség minden igénylőnek, kivételt képez az 5.000.- forint alatti köztartozás, mely elfogadható.
 • A megvásárolt vagy felépített ingatlanban csak az igénylők szerezhetnek tulajdonjogot, kivételt képez a szülő elhalálozása esetén amikor a gyermek örökség útján szerez tulajdonjogot. A tulajdoni hányad bármilyen arányú lehet.
 • 10 évig a támogatással érintett ingatlanban kell lakni életvitelszerűen, melynek megkezdéséről az utolsó kifizetést követően 90 napon belül a bankba szükséges az új lakcímkártyák bemutatása. Bizonyos esetekben lehetőség van ideiglenes lakcímre is, mint például a gyermek tanulmányai folytatása érdekében, foglakozásra irányuló jogviszony jellegéből eredően, orvosi ellátás esetében felmerülő lakcím változás.
 • 10 évig a támogatással érintett ingatlant nem lehet eladni, bérbe adni. Bizonyos esetekben van lehetőség másik ingatlanra átvinni a támogatást, vagy esetlegesen visszafizetni.
 • Megfelelő Tb jogviszony igazolása legalább az egyik igénylő részéről, ahol a vállalkozás szüneteltetése nem jelent megszakítást, viszont nem számít bele az elvárt időtartamba.
 • A vételér maximum 10%-a történhet készpénzes fizetéssel
 • Az eladó, építkezés esetén a kivitelező, vállalkozó, nem lehet az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa.
 • Nem veheti igénybe, akit 5 éven belül lakáscélú támogatás visszafizetésére köteleztek végleges határozatban.
 • A gyermek születését követően a születés megtörténtét 90 napon belül a bankban le kell jelenteni.

Feltételek nem teljesülése esetén:

Amennyiben nem tesz valaki eleget a CSOK támogatás feltételeinek úgy a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten szükséges visszafizetni a támogatást. A késedelmi kamat mértéke 5%-ban maximalizálásra került, ez a már korábban felvett támogatásokra is igaz. 3 gyermek vállalása esetén, ha nem teljesül a gyermekszám, akkor a késedelmi kamattal növelten 120 napon belül szükséges visszafizetni  a támogatást.

Milyen esetekben kell visszafizetni:

 • válás
 • támogatott ingatlan bérbeadása
 • támogatott ingatlan eladása
 • 10 éven belül elköltözünk a támogatott ingatlanból (nagykorú gyermek kivétel)
 • nem teljesül a vállalt gyermekszám
 • támogatott ingatlan lebontása
 • igényléskor tett nyilatkozatok nem a valóságnak megfelelően történtek

Gyermekszám meghatározása:

 • Egyedülálló esetén: igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermek vagy gyermekek
 • Házastársak esetén: a velük közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, és a házastársak nem közös gyermekei együttesen
 • Fiatal házaspár esetén: a velük közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, nem közös, valamint az általuk vállalt gyermekek együttesen
 • Élettársak esetén: az igénybe vehető összeget a gyermekek száma határozza meg
  – Csak közös gyermek: normál összeg
  – Egyik félnek vannak gyermekei: normál összeg
  – Van közös és az egyik félnek saját gyermekei: normál összeg
  – Csak nem közös gyerekek, és mind a két fél saját gyermeke: külön-külön meg kell határozni a saját gyermekek után járó összeget és a nagyobb összeg vehető figyelembe
  – Van közös és mind a két félnek saját gyermeke is: külön-külön meg kell határozni a saját gyermekek után járó összeget és a nagyobb összeghez lehet a saját gyermeket figyelembe venni

Vállalt gyermekre vonatkozó szabályok:

A fiatal házaspárok maximum három gyermeket vállalhatnak a támogatás keretében. Ha még egy gyermek sincs  akkor új építésű ingatlan esetében 3 gyermek, ha már van egy gyermek, akkor 2 gyermek, ha 2 már két meglévő gyermek van, akkor pedig 1 gyermek vállalható. Használt lakóingatlan vásárlása esetén 3 gyermek vállalható a meglévő gyermekek számától függetlenül.

Egy gyermek vállalása esetén 4 év áll rendelkezésre, 2 gyermek esetében 8 év,  3 gyermek vállalásakor 10 éven belül kell teljesíteni a gyermekeket. 

Új lakás vásárlása/építése

Új lakás vásárlása vagy építése esetén a bekerülési költséget a vételár vagy az új lakás bekerülési költsége határozza meg a családi otthonteremtési kedvezményt. Igénylés feltétele, hogy a költségvetést a hitelintézetnek el kell fogadnia.

Az igénylőknek a teljes költségvetés 70%-ról számla bemutatási kötelezettsége áll fenn.

 

Építés esetén utólagos finanszírozásról beszélhetünk, amely szakaszosan történik a készültségi fokoknak megfelelően. A bankok ez esetben bizonyos %-ot visszatartanak a 100%-os készültségi fokra és a használatbavételi engedélyre. De, mielőtt a bank első folyósítása megtörténne az önerő beépítése szükséges.
Vásárlás tekintetében a bank az ingatlan teljes elkészülte után és a használatbavételi engedélyt követően folyósít.

Építés esetén az igénylésre a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően van lehetőség. Egyszerű bejelentéshez kötött építés esetén a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány előtt kell kérelmezni. Mindezeket úgy, hogy minimum a támogatás összegének még vissza kell lennie a munkálatokból.

Használt lakás vásárlása

A vételár maximum 10%-a teljesíthető készpénzben.

Banki finanszírozás a teljes önerő megfizetése után történik.

Az ingatlan vételára maximum 20%-al haladhatja meg a banki értékbecslés által megállapított forgalmi értéket.

Használt lakás bővítése

Amennyiben meglévő ingatlanunkat szeretnénk bővíteni, az alábbi feltételeknek kell pluszban megfelelni:

 • legalább egy 8 m2-es lakószobával bővülnie szükséges az ingatlannak,
 • lakhatási körülményeknek javulást kell elérniük
 • bővítési munkákról költségvetést szükséges készíteni, melyet a banknak jóvá kell hagynia,
 • költségvetés 70%-át számlákkal kell igazolni,
 • utólagos, készültségi foknak megfelelően, szakaszos finanszírozással történik a támogatás kiutalása

Alapfogalmak

 

egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs,
elvált, elvált bejegyzett élettárs vagy az, akinek a házassága, bejegyzett élettársi
kapcsolata megszűnt és nincs élettársa

fiatal házaspár: azok a házastársak, ahol a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.

gyermek:
a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően
– az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, ha a 25. életévét  még nem töltötte be
– a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy

hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiséget:

a) előszoba, közlekedő,
b) nappali,
c) hálószoba,
d) étkező,
e) konyha, étkezőkonyha,
f) fürdőszoba,
g) WC,
h) kamra, tároló,
i) gardrób,
j) mosókonyha,
k) kazánhelyiség és
l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiségek

Lakás: az az ingatlan ami a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban pedig lakóház vagy lakás megnevezéssel szerepel a hozzá tartozó földrészlettel, illetve amely
rendelkezik legalább:

 1. aa) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel –
  amennyiben ez nem áll rendelkezésre további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel,valamint fürdőhelyiséggel és WC-vel
 2. ab) közműves villamos energia szolgáltatással,
  ac) egyedi fűtési móddal,
  ad) közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen/településrészen közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítására és elhelyezésére
  egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés
  műtárggyal vagy időszakos tárolásra egyedi zárt szennyvíztárolóval,
 3. ae) közműves ivóvíz-szolgáltatással, ennek hiányában ha a településen/településrészen nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű kúttal,

IRATKOZZ FEL A HÍRLEVELÜNKRE!

Iratkozz fel, hogy elsőként értesülj
híreinkről a pénzügyek világából! 

Back to top