Kövessen

 

A CSOK Plusz 2024 legújabb családtámogatási formája, melyről talán az mondható el, hogy több eddig igénybevehető támogatás összegyúrt formája. Megtalálható benne kamattámogatás, türelmi idő, jelzálog csökkentés, szüneteltetés. Az egyik legfontosabb eleme pedig, hogy csak gyermeket vállaló házaspárok igényelhetik építéséhez, vásárlásához, lakás megvásárlásával egybekötött bővítéséhez vagy meglévő lakás bővítéséhez.

Hasznos alapterület

Lakás Egylakásos lakóépület
1 gyermek esetében
40 m2
70 m2
2 gyermek esetében
50 m2
80 m2
3 gyermek esetében
60 m2
90 m2

Hasznos alapterület kiszámításánál figyelembe kell venni a vállalt és az együtt költöző gyermekeket is, azokat is, akikre már korábban támogatást vettek igénybe. Bővítés vagy vele egybekötött vásárlás esetén, annak befejezésére kell elérni az elvárt hasznos alapterületet.

 

Gyermekvállalás szabályai:

a) gyermektelen házaspár esetén legalább egy, legfeljebb három,

b) egygyermekes házaspárnál legalább egy, legfeljebb kettő,

c) két- vagy többgyermekes házaspárnál egy gyermek vállalása lehetséges.

 

A kölcsön összege:

a) 1 gyermeket vállaló gyermektelen házaspár esetén 15 millió

b) 1 meglévő gyermek és 1 vállalt gyermek, vagy 2 gyermeket vállaló gyermektelen párok esetén 30 millió

c) 1 meglévő és 2 vállalt gyermek, vagy 2 vagy több meglévő és 1 vállalt gyermek, vagy 3 gyermeket vállaló gyermektelen házaspárok esetében 50 millió

 

Gyermekszám meghatározásánál a vállalt gyermeket, a velük közös háztartásban élő saját és nem saját gyermekeket kell figyelembe venni, és a 12. Heti magzatot.

 

Igénylési feltételek:

Csak a házastársak lehetnek a kölcsön adósa és adóstársa, 3. fél nem vonható bele semmilyen formában sem.

A feleség az igényléskor nem töltheti be a 41. életévét. Büntetlen előélet, vagy a jogszabályban felsorolt esetekben büntetett volt, de a büntetés jogkövetkezményei alól már mentesült. Köztartozás mentesség minden igénylőnek, kivételt képez az 5.000.- forint alatti köztartozás, mely elfogadható.

Legalább az egyik igénylőnek 2 éves tb jogviszony szükséges, melybe maximum 30 nap folyamatos megszakítás lehetséges. (Ide tartozik többek között a középiskolai vagy felsőfokú oktatásban résztvevők évei, ápolási díj, gyermekgondozási díj)

Eladó vagy építtető nem lehet közeli hozzátartozó. Illetve nem lehet tulajdonos a kivitelező cégben. A vételár maximum 10%-a fizethető kp-ban. Adásvételit követő 180 napon belül igényelhető. Amennyiben a feleség betöltötte a 41. Életévét, és 12. Heti várandós, akkor 2025. Dec. 31-ig igényelheti a támogatást. 2024. január 1 és

2024 március 31 között született gyermekeket is vállalt gyermeknek lehet tekinteni, ha március 31-ig igénylik utánuk a támogatást.

Insurance protecting family health live, house and car concept. Cut elements from paper that symbolize the coverage.

 

Támogatott hitelre vonatkozó információk:

  • 10 év futamidőmaximum pedig 25 év (szüneteltetés esetén plusz 1 év)
  • A tőketörlesztés a 13. hónaptól kell elkezdeni, előtte csak kamat fizetés van.
  • Kamat mértéke 3 %

 

10%-os önerővel is akár igényelhető az első közös lakás vásárlása esetében. Lakás vételára első közös vásárlás vagy vásárlással egybekötött bővítés esetén nem lehet több, mint 80 millió, ha nem első közös, akkor pedig 150 millió forint.

Első közösön azt értjük, hogy korábban egyik félnek sem volt közös tulajdonjoga. Az nem okoz problémát, ha külön-külön volt már ingatlan a nevükön. 

Falusi CSOK támogatással is igényelhető, de a hitel részével már nem.  Ha korábban vettünk igénybe kamattámogatott kölcsönt, akkor azt vissza kell fizetni a kapott támogatással együtt. Nem veheti fel, aki az igénylést megelőző 3 évben korábbi támogatás visszafizetésér lett kötelezve.  Korábban igénybe vettünk igénybe támogatást, akkor a bentlakási kötelezettségét át lehet hozni az ezen kölcsön igénylésével érintett lakásra. 

Ha korábbi gyermek vállalás nem teljesült, akkor ezt a támogatást nem lehet igénybe venni, kivétel, ha a nem teljesült gyermekre eső támogatási összeg vissza lett fizetve. 5 éven belül eladott lakás nem vásárolható vissza vele. Építés esetén a 2016 január 1 utáni építési engedéllyel rendelkezők vehetik igénybe. 

A lakás vételára max 20%-al térhet el a bank által megállapított összegtől. 

Ha nem az első közös tulajdon, akkor az új ingatlannak meg kell haladnia a meglévő ingatlan értékét, több közös tulajdon esetén az számít, amiben utoljára volt közös tulajdonjog, illetve az igénylést megelőző 2 éven belül eladott ingatlan tulajdoni hányadára eső értékét.  Kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdonjogot. Az ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie.

Bővítésnél min. 12 m2-es lakószobával kell bővíteni, illetve ide értendő a tetőtérbeépítés és emeletráépítés is.  Építés, bővítés esetén a folyósítás a készültségi foknak megfelelően történik.

Építés, bővítés esetén a költségvetés 70%-ról kell számlákat benyújtani a hitelintézet felé. Számlák legfeljebb 6 hónappal előzhetik meg az igénylést. Igénylőknek és gyermekeiknek a támogatott ingatlanban kell élniük 10 évig, gyermekeknek elegendő legkésőbb nagykorúvá válásukig.

180 napon belül kell lakcímet létesíteni az ingatlanban. Gyermek születését 90 napon belül kell igazolni a bank felé. A vételárat meg kell osztani földrészletre, lakóépületre és melléképületre.  

Lakásbiztosítás kötése kötelező. 

Építés, bővítés esetén a munkák befejezésére 6 év áll rendelkezésre. A költségvetés módosítására max 1 alkalommal van lehetőség.

CSOK Plusszal vásárolt ingatlan esetén elengedésre kerül az illeték megfizetési kötelezettség. Ha a kölcsön végtörlesztésre kerül, akkor is a kötelezettségek a 10 éves időszakra fennállnak, visszafizetéssel nem mentesülnek. 

 

Törlesztés szüneteltetése:

A szüneteltetés a 12. Magzati héttől kérhető, akár már igényléskor is. A kötelezettség vállalás a szüneteltetéssel meghosszabbodik, de nem emelkedhet a törlesztő részlet. Szünetelés a folyósítást követő 13. Hónaptól kezdődhet legkorábban, akkor is ha igényléskor kérjük a szüneteltetést. A szünetelés időtartama maximum 1 év.

 

Gyermekvállalási támogatás:

Gyermekvállalási támogatás igényelhető a második vállat gyermek születése után, illetve minden további után 10.000.000.- forint összegben. 12. Magzati héttől igényelhető, akár az kölcsön igénylésével egyszerre is kérhető, de legkésőbb a gyermek születését követő 180 napon belül nyújtható be a kérelem. Ha jogosultak a jelzálog elengedési támogatásra is, akkor választaniuk kell, hogy melyiket szeretnék igénybe venni. Ugyanazon gyermekre mind a kettő nem vehető igénybe. A támogatás csak a fel nem használt tőke és kamat csökkentésére használható fel. Ezen támogatásra is elidegenítési és terhelési tilalom kerül az ingatlanra a kölcsön futam idejének végéig.

 

Visszafizetésről:

Ha az igénylő(k) nem tesz eleget a szerződési feltételeknek, vagy valótlant állított igényléskor, esetleg a gyermek nem születik meg időre, akkor a jegybanki alapkamat +5%-val növelten köteles visszafizetni a kapott támogatást bizonyos esetekben akár 120 napon belül. Lehetőség van méltányossági kérelemre is, amennyiben az indokolt.

 

Alap fogalmak:

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül 

a) olyan szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített, egy lakást magában foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy

b) olyan ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a kölcsönnel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik;

 

Első közös lakásszerzők: azok a házastársak, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről nyilatkozatot tesznek 

 

Gyermek: 

a) a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint

b) aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de megváltozott munkaképességű személynek minősül

 

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 46. pontja szerint számított – hasznos alapterületének összege: 

a) előszoba, közlekedő,
b) nappali,
c) hálószoba,
d) étkező,
e) konyha, étkezőkonyha,
f) fürdőszoba,
g) WC,
h) kamra, tároló,
i) gardrób,
j) mosókonyha,
k) kazánhelyiség és
l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

Lakás: a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább: 

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,

b) közműves villamosenergia-szolgáltatással,

c) egyedi fűtési móddal,

d) közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; 

IRATKOZZ FEL A HÍRLEVELÜNKRE!

Iratkozz fel, hogy elsőként értesülj
híreinkről a pénzügyek világából! 

Back to top