Kövessen

Az új Falusi CSOK kiváló lehetőséget biztosít a kistelepüléseken ingatlan álmaink megvalósításához. Igényelhetjük használt ingatlan vásárlására és bővítésére vagy/és korszerűsítésére, de akár már meglévő otthonunkat is bővíthetjük, korszerűsíthetjük belőle. Sőt most már akár építkezhetünk, vagy új építésű ingatlant is vásárolhatunk belőle. Mindezek mellett még ÁFA visszaigénylésre is lehetőséget biztosít. 

Támogatás összege: 

Vásárlásnál és bővítésnél, korszerűsítésnél, új egy lakásos lakóház építésénél, vásárlásánál azzal a feltétellel, hogy a vásárlásra szánt támogatási rész, nem haladhatja meg az 50%-ot.

1 gyermek esetén: 1.000.000.-
2 gyermek esetén: 4.000.000.-
3 vagy több gyermek esetén: 15.000.000.-

Korszerűsítésre, bővítésre meglévő ingatlan esetében az alábbiak szerint alakul a támogatás összege:

1 gyermek esetén: 600.000.-
2 gyermek esetén: 2.000.000.-
3 vagy több gyermek esetén: 7.500.000.-

A támogatás összegének megállapításánál figyelembe kell venni minden együtt költöző már meglévő gyermekeket és a vállalt gyermekeket, illetve a 12. hetet betöltött magzatot. 

Gyermek vállalási feltételek és határidők:

Hány gyermeket vállalhatunk?
– gyermektelen fiatal házaspárnál legfeljebb három,
– egygyermekes fiatal házaspárnál legfeljebb kettő,
– két vagy több gyermekes fiatal házaspárnál egy gyermeket vállalhatnak a párok.

Gyermekvállalási határidő:– 1 gyermek esetében 4 év 
– 2 gyermek esetében 8 év 
– 3 gyermek esetében 10 év

Igénylési feltételek:

 • A támogatást gyermeket nevelő, vagy gyermeket vállaló nagykorú személyek vehetik igénybe. Gyermek vállalása esetén a feleség életkora nem haladhatja meg a 40. életévet.
 • Büntetlen előélet, vagy a jogszabályban felsorolt esetekben büntetett volt, de a büntetés jogkövetkezményei alól már mentesült.
 • Köztartozás mentesség minden igénylőnek, kivételt képez az 5.000.- forint alatti köztartozás, mely elfogadható.
 • Legalább az egyik igénylőnek 2 éves tb jogviszony szükséges, melybe maximum 30 nap folyamatos megszakítás lehetséges. (Ide tartozik többek között a középiskolai vagy felsőfokú oktatásban résztvevők évei, ápolási díj, gyermekgondozási díj)
 • Az ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie.
 • Az eladó és a munkákat kivitelező szakember nem lehet közeli hozzátartozója az igénylőnek. Az eladó és kivitelező cégben a vevő, építtető nem lehet tulajdonos.
 • Maximum 10% fizethető készpénzben ingatlan vásárlása esetén.
 • Igénylési határidő vásárlás esetében az adásvételitől számított 180 nap.

Általános szabályok:

Nem vehető igénybe a támogatás, ha az 5 éven belül elidegenített ingatlant kívánjuk visszavásárolni. Kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont az ingatlanban, a tulajdonijog aránya nincs meghatározva. A használt lakás vételára legfeljebb 20% haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A támogatás folyósításától, utolsó részfolyósításától számítva 10 évig ebben az ingatlanban kell élni. Bizonyos esetekben van lehetőség másik ingatlanra átvinni a támogatást, vagy esetlegesen visszafizetni. Kivételes esetekben lehetőség van tartózkodási hely bejelentésére vagy az állandó lakcím megváltoztatására, mint például tanulmányok miatti lakcím változás, foglalkoztatás jogviszonyának jellegéből adódóan, orvosi ellátás szükségéből adódóan történő változtatásoknál.

A folyósítást követően 180 napon belül állandó lakóhelyet létesít az ingatlanban. Gyermek születését 90 napon belül be kell jelenteni a hitelintézetnek. A Vételárat meg kell osztani a lakóépületre, a földrészletre és a melléképítményre jutó vételárhányadokra, ha ezeket gazdasági tevékenységre szeretné használni. Ugyanazon gyermek után csak egyszer igényelhető, kivétel, ha a különbözetet szeretné igénybe venni, vagy korábban vásárlásra vagy építésre vette igénybe a CSOK-t, vagy olyan gyermekre veszi igénybe építés, bővítés, korszerűsítés esetén, akire még nem vette igénybe.

Illetékmentességgel vásárolhatunk Falusi CSOK-os ingatlant. Bővítésnek minősül a lakás hasznosalapterületének 8 m2-es lakószobával történő bővítése, ideértve a tetőtér beépítést és az emelt ráépítést is. Bővítés, korszerűsítés vagy építkezés esetén a költségvetés legalább 70%-ról számlabemutatási kötelezettségünk keletkezik. Számlák legfeljebb 6 hónappal előzhetik meg az igénylést.

Folyósítás készültségi foknak megfelelően utólagosan történik. Utolsó rész folyósítás a használatbavételi után. Első részfolyósítás az önerő felhasználása után történhet. 

Bővítési és építési munkálatok esetén a befejezésére 6 év áll rendelkezésre. Korszerűsítési munkák befejezésére 4 év áll rendelkezésre. Ha határidők lejárata előtt egyszer lehet a költségvetés módosítását kérni. A támogatás igénybevétele után születik gyermek, akire addig nem igényeltük a támogatást, akkor rá további 1 millió forintra lehetünk jogosultak. Ez az összeg csak a hitel törlesztésére vehető igénybe.

Korszerűsítés, bővítés esetén lehetőség van az ÁFA visszaigénylésére is. A támogatás összege megegyezik a benyújtott számlákon szereplő áfa tartalmával, de maximum 5 millió forintig igénylehető vissza.

Visszafizetésről:

Ha az igénylő(k) nem tesz eleget a szerződési feltételeknek, vagy valótlant állított igényléskor, esetleg a gyermek nem születik időre meg, akkor a PTK szerinti kamat +3%-os késedelmi kamattal köteles visszafizetni a támogatást.  Bizonyos esetekben lehetőség van méltányossági kérelemre is.

Igényelhető kamattámogatott kölcsön:

Lehetőség van további adóstárs bevonására is a támogatást igénylőkön kívül. 

Futamidő max. 25 év; Kamat: 3% 

Igényelhető összeg: 
– 2 gyermek esetében 10 millió forint 
– 3 vagy több gyermek esetében 15 millió forint. 

Az igénylőnek lehetősége van választani, hogy a Falusi CSOK-hoz kapcsolódó hitelt választja vagy a CSOK Plusz hitelt, de egyszerre a kettőt nem lehet.

Korszerűsítési munkák:

 1. a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 2. b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 3. c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 4. d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 5. e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 6. f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 7. g) kémény építése, korszerűsítése,
 8. h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, illetve vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 9. i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30 százalékáig, valamint
 10. j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20 százalékáig.

Alapfogalmak

 

Hasznos alapterület összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
  b) nappali,
  c) hálószoba,
  d) étkező,
  e) konyha, étkezőkonyha,
  f) fürdőszoba,
  g) WC,
  h) kamra, tároló,
  i) gardrób,
  j) mosókonyha,
  k) kazánhelyiség és
  l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

 

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül

 1. a) olyan szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített, egy lakást magában foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 2. b) – használt lakás esetében – olyan ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik;

 

Fiatal házaspár: házastársak, akik közül a feleség a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét;

 

Gyermek:

 1. a) a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 2. b) aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de megváltozott munkaképességű személynek minősül;

 

Külterületi lakás: a település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, ha azon a lakásnak megfelelő lakóingatlan van;

 

Lakás: a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 1. a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 2. b) közműves villamosenergia-szolgáltatással,
 3. c) egyedi fűtési móddal,
 4. d) közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztárolóban történik, és
 5. e) közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

 

Új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített egylakásos lakóépület, amelynek az elkészülte használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvétele megtörténtének igazolásával vagy a felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal igazolható, ideértve a tanyán vagy birtokközpontban található lakóépületet is.

IRATKOZZ FEL A HÍRLEVELÜNKRE!

Iratkozz fel, hogy elsőként értesülj
híreinkről a pénzügyek világából! 

Back to top